Projektmenedzsment és a világtrendek 4.

 

Folytatjuk  a Leadership 2030:  The Six Megatrends

           (Szerzők: Georg Vielmetter  – Yvonne Sell)

könyvéhez kapcsoló projektmenedzsment tendenciák áttekintését

 

 

Emlékeztetőül a hat megatrend, aminek hatásait vizsgáljak a szerzők a vezető (leadership) feladatok körében:

 1. Globalization 2.0
 2. Environmental crisis
 3. Individualism and value pluralism
 4. Digitization
 5. Demographic change
 6. Technological convergence

Melyek közül az előző bejegyzésekben az első kettő hatásaival foglalkoztunk. Haladjunk tovább.

 

MEGATREND 4. DIGITIZATION

 

 • A digitalizált életstílus normává válik
 • A virtualizáció megszakítja a hagyományos vállalatközi, vevői és alkalmazotti kapcsolatrendszereket
 • A munkavégzés (ideje) fragmentálódik
 • Digitális személyiség

 

PM szerep változás:

 • Elmozdulás az információ menedzseléstől az információ technológiák hatékony használata felé: tudásmenedzsment képesség alapvetővé válik
 • A vezetésnek a távolban levőkre is hatni kell – nem egy helyszínen dolgozó csapatokban kell reputációt szerezni: a passzív vezető szerep helyett aktív vezetővé válni
 • Virtuális/térben elkülönült projekt team menedzsmentje alapképességgé válik

 

 

 

A digitalizálódás fontos jelensége a  nem egy helyszínen lévők közös projektben való munkája, az un. virtuális/távoli projektmenedzsment mindennapi válása.

A hagyományos és a virtuális projektmenedzsment közti az azonos, módosuló és speciálisan megjelenő projektvezető tevékenységeket próbálja kategorizálni az alábbi táblázat.

Azonos Módosuló Különös
Követelmény-kezelés Visszajelzés adása Nyelv
Terjedelem-meghatározás Csapatépítés Szoftverek, közös informatikai platform
Becslések Adminisztráció Időzónák
Ütemezés Konfliktuskezelés

Etikett

Dokumentálás

 

A projektvezetői készségek, képességek változását és a személyes karakterisztikát pedig Maureen Martin alapján foglaljuk össze (Developing global mindset and impact on virtual teams).

Lokális beállítódás Globális gondolkodás Személyes karakterisztika
Funkcionális szakértelem Széleskörű és többrétegű perspektíva Tudás
Priorizálás Egyensúly teremtés az ellentétes feltételek között Elvonatkoztatási képesség
Struktúra, szervezet Folyamat Rugalmasság
Személyes felelősség Csapatmunka, diverzitás Érzékenység
Tervezhetőség Folyamatos változás Döntés képesség
Tanulás, hogy mindenre felkészüljünk Nyitottság az újra Tanulási képesség

 

                                                                                                                                                        SzI

Related Posts

Comments are closed.